จากข้อมูลการรวบรวมสถิติของโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จนถึงสิ้นปี 2020 จำนวนรถยนต์พลังงานใหม่อนุรักษสิ่งแวดล้อมของจีนมีมากถึง4.92ล้านคัน คิดเป็น 1.75%ของรนยนต์ทั้งหมด เพิ่มจากปี2019ถึง1.11ล้านคัน โต29.18% ซึ่งในจำนวนนี้ มีรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 4 ล้านคัน คิดเป็น 81.32% ของรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมด มีรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้นของเกิน 1 ล้านคันเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานพาหนะพลังงานใหม่อย่างต่อเนื่อง และรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนครองสัดส่วนมากกว่า 40% ของโลก