หน้าหลัก2022-08-15T10:53:02+07:00

โครงการสร้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนักขายออนไลน์

สมัครเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม

ขอเชิญ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการ

April 8th, 2021|

ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ STSE FUND

February 24th, 2021|

ความเป็นมาของสมาคม

เป็นสมาคมชั้นนำในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างสมาชิก เกี่ยวกับข่าวสารดิจิทัลและการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคอาเซียน

วัตถุประสงค์ของสมาคม

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล(Digital Business) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ให้เกิดการการค้าหรือบริการข้ามพรมแดน(Cross Border E-Commerce)

line01

สนับสนุนการแก้ไขเพิ่มกฎหมายเกี่ยวกับ กฎหมาย Cross Border E-Commerce

line02

ผลงานของสมาคม

ช่วยพัฒนา Application YEN-Dx

ชมผลงาน

ช่วยพัฒนา Satit Social Enterprise Fund Platform

ชมผลงาน

Online Marketing สำหรับผู้ประกอบการ SME

ชมผลงาน

สร้างช่องทางเผยแพร่ข่าวสารในเพจเรื่องเล่าตลาดจีน

ชมผลงาน

ข่าวสาร

รูปภาพกิจกรรม

Go to Top