โครงการสร้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนักขายออนไลน์

รับสมัครนักขายออนไลน์รุ่นใหม่ (Influencer) โครงการสร้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนักขายออนไลน์

โครงการสร้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนักขายออนไลน์ โดยสมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย-อาเซียน มีความประสงค์จะรับสมัครนักขายออนไลน์รุ่นใหม่ (influencer) จำนวน 50 คน อายุ ระหว่าง 18-35 ปี ที่มีความสนใจเป็นนักขายออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมโครงการ และจับคู่ขายสินค้าเกษตร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น – 16.30 น ณ ห้องประชุมซอมพอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

กำหนดการอบรม  มีดังนี้

สมัครเข้าร่วมโครงการ Click